Gnostická tradícia ľudstva - Odpovede na otázky poslucháčov

Ako sa stalo chtonické kresťanstvo masovým náboženstvom
Kresťanské zázraky až po súčasnosť, sviatok mŕtveho tela
Je možné očistiť kult krvi?
Slovanská mytológia a hinduizmus
Steinerov pohľad na krista, vízia v lepšiu budúcnosť
Pneumatici (duchovní ľudia), psychici, hílici, Viera a čo predstavuje
Nedokonalé prebudenie
Sóma - nápoj poznania