Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
História vianočného stromu od praveku po dnešok

Gnostická tradícia ľudstva - História vianočného stromu od praveku po dnešok

Čítať viac

Kresťan ako vyjadrenie roľníka
sv. václav ako krvavý baránok

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Zhrnutie predchádzajúcich vysielaní a otázky poslucháčov

Gnostická tradícia ľudstva - Zhrnutie predchádzajúcich vysielaní a otázky poslucháčov

Čítať viac

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Zhrnutie predchádzajúcich vysielaní a otázky poslucháčov

Gnostická tradícia ľudstva - Zhrnutie predchádzajúcich vysielaní a otázky poslucháčov

Čítať viac

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Odpovede na otázky poslucháčov

Gnostická tradícia ľudstva - Odpovede na otázky poslucháčov

Čítať viac

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Simon Mág – bol alebo nebol to pravý „Kristus“

Gnostická tradícia ľudstva - Simon Mág – bol alebo nebol to pravý „Kristus“

Čítať viac

Hipolitus a jeho prekrúcanie gnostického učenia
Výroky Simona Mága v kontraste s biblickým opisom
O existencie slovanov pred "kristom"

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Aktuálne dianie vo svete pohľadem Gnostika

Gnostická tradícia ľudstva - Aktuálne dianie vo svete pohľadem Gnostika

Čítať viac

Súčasná upadnutá spoločnosť ako výsledok chtonického ovládnutia sveta
Brusel a sídlo Merovecha

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Zoznámenie s objavom gnostických textov v Nag Hammádí

Gnostická tradícia ľudstva - Zoznámenie s objavom gnostických textov v Nag Hammádí

Čítať viac

Koptské zvitky vs biblia

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Zaujímavé náboženské obce Nazarejcov a Qumráncov

Gnostická tradícia ľudstva - Zaujímavé náboženské obce Nazarejcov a Qumráncov

Čítať viac

Rozsiahly rozbor a príklady žydokresťanského chtonizmu
Zvitku Nag Hammádi

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Ktoré staré mýty prežili až do súčasnosti, prečo, a v jaké podobe

Gnostická tradícia ľudstva - Ktoré staré mýty prežili až do súčasnosti, prečo, a v jaké podobe

Čítať viac

Jan Kozák Svobodný vysílač CS ( SVCS )
Ktoré staré mýty prežili až do súčasnosti, prečo, a v jaké podobe

Gnostická tradícia ľudstva - Ktoré staré mýty prežili až do súčasnosti, prečo, a v jaké podobe

Čítať viac

Legenda o golemovi, hrdina bojujúci s drakom, tri vlasy deda vševeda