História naruby #44 - Americkí osloboditelia a krvavé rituály

Hodnotenie povolebného kvasu a reakcií v ČT - etiketovania "tak trochu hnedej Kladno".
Čo bolo primárnym cieľom amerických osloboditeľov? - Vytvoriť ústupové koridory pre Wermacht a jednotky SS, aby nepadli do sovietskeho zajatia.
Mníchov - zrada v prospech západných mocností, ale hlavne formovanie síl proti Stalinovi.
Iluminátské satanistické krvavé rituály - žiadna konšpirácia, žiadne sci-fi, realita doložená mnohými svedectvami.