Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
QFS

História naruby #92 - QFS

Čítať viac

Dnes sme sa venovali problematike nahradenie finančného systému systémom kreditov vo väzbe na 5G siete, robotizáciu a ďalšie súvisiace čiastkové projekty

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Kríza - jej podoba

História naruby #89 - Kríza - jej podoba

Čítať viac

Janík a Petr Václav opäť v akcii - kríza, jej podoba i nevyhnutnosť
Čo je dobré očakávať, čo nakúpiť a čomu nepodľahnúť
A ako sa podľa médií máme?
Na slovenskom to už vypuklo - v Čechách sa na hornej palube hrá a tancuje

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Umelá inteligencia

História naruby #87 - Umelá inteligencia

Čítať viac

Umelá inteligencia - sci-fi alebo neodvrátiteľná budúcnosť?
Kto nám vládne?
Zatiaľ sa to tají, ale žijeme v recesii, čo to znamená a prinesie?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Kríza

História naruby #86 - Kríza

Čítať viac

Kríza a jej prejavy
Vedecko - technická revolúcia. . . a čo ďalej?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Vplyv ideológie

História naruby #85 - Vplyv ideológie

Čítať viac

Vplyv ideológie na naše bytie - podliehame my jej, alebo ona nám?
Prejavy krízy spoločnosti - všetko je v behu, nie je dôvod čakať. . .

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
NWO vzdeláva

História naruby #84 - NWO vzdeláva

Čítať viac

Skutočné ciele organizátorov povinného vzdelávania
Nenechajte svoje deti napospas systému, ani im samotným
Systém vzdeláva deti pre NWO už dnes, pred našimi zrakmi! Kŕmite a budujete hydru?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Benešove dekréty

História naruby #83 - Benešove dekréty

Čítať viac

Ďalšie vysielanie z Bulharska
Benešove dekréty pre Čechy - pre Slovensko. Čo predikuje ich prelomenie a čo to potvrdzuje.
Ako sme ďaleko v "budovaní" Eurokonfederace - Spojených štátov európskych? Všetko so všetkým súvisí
Pedofil je tiež len človek! "Všetci sme si rovní!"

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Koni Rita

História naruby #82 - Koni Rita

Čítať viac

O zákone Rita v našej praktickej forme života
O prelomení Benešových dekrétov a možných indíciách
Nenechajte si ujsť zaujímavé témy v jedinečných súvislostiach

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Že sa nič nedeje?

História naruby #81 - Že sa nič nedeje?

Čítať viac

Dnes sa Janík s Petrom Václavom venovali medzigeneračného prenosu informácií vedomému i nechcenému - netušenému
Čo sa deje, keď si myslíme, že sa nič nedeje?
Orientácia Slovenska pod vedením barbie
RF a Čína

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek História naruby
Veštecké gule

História naruby #80 - Veštecké gule

Čítať viac

Čo nám dravčí projektanti otvorene oznamujú - rozbor seriálu Hra o tróny
Na skúmanie budúcnosti netreba veštecké gule
Rusko - Čínske vzťahy, nutné chápať súvislosti!