Hľadanie drevného #7 - Kresťanstvo v praxi

Čím nás spodina ľudstva masíruje a snaží sa presvedčiť o svojej pravde, no najradšej by boli keby sme už boli po smrti?
Kesari, Несокрушимый
Podvody a zločiny
Výnimočnosť židovského národa! V čom spočívala a prečo ju stratil?
Samovznietenie a očista
Kresťanské zverstvá ala výhybky
Ukončenie cyklu a vítanie negrov
Pravý kresťan