Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #8 - Šokujúca pravda o vode

Petr Václav číta a komentuje úryvky z knihy - svetového bestselleru Paula C. Bragg - Šokujúce pravda o vode
Čo ste možno netušili, ale čo sa stará o vaše starnutia i ochorení a čo vás raz zabije
Petr Václav číta a komentuje úryvky z knihy - svetového bestselleru Paula C. Bragg - Šokujúce pravda o vode
Michael Maloney - Investujte do zlata a stříbra

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #4 - Co nesmíte vědět 2 *2

Komentované čítanie z knihy Michaela Morrisa - Čo nesmiete vedieť 2
Kto vlastne stojí za terorom a vojnami na Zemi?
Petr Václav číta a komentuje state z knihy Michaela Morrisa Čo nesmiete vedieť 2
Ekonomický terorizmus - EÚ a ďalšie súčasti boja vlád s vlastným obyvateľstvom. . .
Petr Václav číta a komentuje knihu M. Morrisa Čo nesmiete vedieť 2.
Všetko o vojnách, prečo sú, komu slúžia a čo mi s tým. . .
NATO je organizácia, ktorá už s obrannou stratégiou nemá nič spoločné!

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #1 - Magistérium Karlštejna

Úvodník do nového programu štúdia Midgard
Petr Václav komentuje a číta niekoľko kapitol z knihy Magistérium Karlštejna od Rosy de Sar
Maliarstvo, alchýmie, mystika a hermetizmus na dvore Karola IV
Petr Václav číta a komentuje ďalšie state z knihy Rosy de Sar Magistérium Karlštejna
Ahnk, ortuť (merkúr-y), mystérium Egypta, pečať Herma
alchymická transformácia, kult čiernych madon