Absolutne neuveriteľné #55 - Kvality a obmedzenia života

Kvalita - Vďačnosť
Obmedzujúce presvedčenia
Negatívne myšlienky a slová
Rýchle vzdávanie
Studená plazma a regenerácia
Čo s mŕtvym telom
David Vaughan Icke
Ako rozpoznať svoju podstatu
Budha
Kde je váš poklad, bude aj vaše srdce
Epigenetický kód Česka po prehre na Bielej Hore
Blue Avian