Slobodný vysielač ( SV ) Pavel Petkov Na prahu zmien
Rozhovor o slovanskej vzájomnosti

Na prahu zmien #9 - Rozhovor o slovanskej vzájomnosti

Čítať viac

Rozprávanie podpredsedu Českomoravského slovanského zväzu zo svojho života iným pohľadom
Záhada okolo slovanov

Slobodný vysielač ( SV ) Na prahu zmien
Konšpiračné teórie a prax

Na prahu zmien #2 - Konšpiračné teórie a prax

Čítať viac

Rôzne o konšpiráciách a skrytých udalostiach