Pôvodná kultúra Slovanov - Krížové výpravy proti Slovanom

Slovania sa vraj objavili v Európe z ničoho nič v siedmom storočí. Nik nevie, odkiaľ prišli, ani ako žili predtým, ale podľa germánskej teórie, ktorú nám nanútila „Svätá ríša rímska“, nemecký imperializmus a nacizmus, sme „nižšia rasa“, ktorá nie je dobrá na nič iné, len byť otrokmi, ktorým oni budú vládnuť. Našťastie, napriek inkvizícii, spaľovaniu knižníc a genocíde, ktorú nad nami robili, zachovalo sa dosť prameňov, ktoré vrhajú na dejiny celkom iné svetlo. Jedným z nich je staroveká Macedónia a Egypt.
Kto boli slovania, spisy Mauro Orbini, Alexander Macedónsky, Alexandrijská knižnica, Egytský bohovia
Franská a Rímska ríša, kresťanská expanzia, krížove výpravy, Inkvizícia