Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Na vrchárskom chodníku

Rodná cesta #111 - Na vrchárskom chodníku

Čítať viac

Hanobenie tvorby Svätoslava Hamaliara
Predstavenie novej knihy Žiarislava

Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Chýba nám úcta a sebaúcta

Rodná cesta #110 - Chýba nám úcta a sebaúcta

Čítať viac

O význame obradov (slnovratových), čo a aký znak znamená
Prinieslo kresťanstva niečo nové okrem otroctva?

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Spoločenské dianie a zdravý rozum

Rodná cesta #109 - Spoločenské dianie a zdravý rozum

Čítať viac

Policajná razia proti Pohanom a kresťanský despotizmus
Cielená mediálna kampaň
Klamy v logickej argumentácii
Ľudové financovanie kultúry, ako je so s tretím sektorom
Cestou po krajine kaňonov a sal a po stopách indiánskych puebiel

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Vedomecké vzdelávanie aj pre dospelých

Rodná cesta #108 - Vedomecké vzdelávanie aj pre dospelých

Čítať viac

Vodomecké vzdelávanie aj pre dospelých
Ako vzdelávať o multikulturalizme
O slovanských hodnotách, výšivky a gazdovská obroda

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Je správne mať v preambule Slovenskej ústavy Cyrila a Metoda

Rodná cesta #107 - Je správne mať v preambule Slovenskej ústavy Cyrila a Metoda

Čítať viac

Vyznamenanie pohanského etnografa Lazuríka
Vedomectvo na rok 2018
Prečo je zimný slnovrat stále tajný sviatok
Ježisko a darčeky pod stromček, staré pohanské zvyky, mikuláš
Ústava slovenskej republiky s totalitným odkazom

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
Vedomecké vzdelávanie doma, v školách, škôlkach a dospelom veku

Rodná cesta #106 - Vedomecké vzdelávanie doma, v školách, škôlkach a dospelom veku

Čítať viac

O novej vlne vedomeckej univerzity
O prírodno vzdelávaní od útleho veku po pokročilý vek
O tom ako zapojiť naše zvykoslovie a obradoslovie do vzdelávacieho pochodu
O prírodnom vzdelávacom základe ,
(O) ktoré nemusí vadiť monoteistom, panteistom ani ateistom
O tom ako privítame nový rok pod Tatrami v kruhu bytostí na ceste vedomej.

Boris Koróni Miroslav Švický ( Žiarislav ) Slobodný vysielač ( SV ) Rodná cesta
 Kde sú korene národov? Kedy vznikol slovenský národ?

Rodná cesta #105 - Kde sú korene národov? Kedy vznikol slovenský národ?

Čítať viac