Metódy šedých, o čo sa snažia #2 - Záväzné citáty z talmudu

Talmud je spolu s Tanachom (hebrejskou Bibliou) najdôležitejším náboženským textom judaizmu.
Primárne ide o komentár k Mišne, do ktorého však boli začlenené rozličné ďalšie látky ako naratívneho, tak náboženskoprávneho charakteru, akademické debaty, diskusie a výklady biblického textu. Talmud je nesmierne rozsiahle kolektívne dielo, navyše existujú dve verzie Talmudu - rozsiahlejší babylonský a kratší palestínsky (jeruzalemský).