Rozhovor s Išou - Odpovede na otázky poslucháčov

Geopolymérny materiál
Bosnianske pyramídy, komunikácia s vyššími dimenziami
Tretia svetová vojna
Útok na kristovskú Sodomu a Gomoru
Kruhy v obilí a čo znamenajú, aktivácia pyramíd po celom svete
Umelé oplodnenie a chýbajúca duša
Ako by mal prebiehať prechod na vyššiu úroveň

Rozhovor s Išou - Základné poslanie človeka

Princípy konov Rita a jeho dôsledky pri násilnom otehotnení. Rizikovosť umelého oplodnenia, fatálne dôsledky pre rodové línie a kristovské ľudstvo.
Amerika - firma založená na černomagických princípoch. Rozbor astrologických prvkov - predurčenosť vs. realita. Čo sa dá vďaka tomu od USA očakávať?
Kony rita, medzi rasové kríženie
Umelé oplodnenie
Vznik USA, astreologický výklad, symbolika

Rozhovor s Išou - Základné poslanie človeka

Bosnianske a ďalšie európske pyramídy, podzemné komplexy a diaľkové trasy, pyramídy v Čechách a na Morave
Reverzované mantry, ktorými sa otvárate dravcom - univerzálny nástroj pre vaše programovanie a obsadenie
Bosnianske pyramídy
Pyramídy a podzemné stavby v čechách
O manipulatívnych predlohách temných síl - hnutie new age, merkaba, mantry

Úprava údajov

Navrhni úpravu alebo doplnenie údajov