Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
K Samovej ríši

Rozhovor s Išou #78 - K Samovej ríši

Čítať viac

Dnešný diel je venovaný dejinným udalostiam, vďaka ktorým vznikla Samova ríša a črtala sa naša "história"

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
O umelej inteligencii

Rozhovor s Išou #77 - O umelej inteligencii

Čítať viac

Dnes o umelej inteligencii. Jej podstata, kolaboranti a pomáhači, zámer
Je možná obrana?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
Rasénia a Čína

Rozhovor s Išou #76 - Rasénia a Čína

Čítať viac

Čo máme spoločné s dianím v Ázii?
Vzájomné vzťahy Číny, Rassénie, Turkotatarov a Chúnov
Aké záťaže minulosti riešime dnes

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Kresťanstvo
Byzancia a pád Ríma

Rozhovor s Išou #75 - Byzancia a pád Ríma

Čítať viac

Dnes o obnovení Ruskolane, Alano-gótskeho zväzku, Rassénie, Byzancia a pád Ríma
Paralely na našu dobu a dianie v súčasnosti

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dŕžava
Zlatý vek ľudstva

Rozhovor s Išou #74 - Zlatý vek ľudstva

Čítať viac

Ako je to so "Zlatým vekom ľudstva" a ďalšími "pozitívnymi" správami
Dokončenie tému z minula o Húnoch
LGBT a iná dravčie zverstvá v úlohe plánovaného rozklade pôvodného genofondu civilizácie Ľudí

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Voda
Slovieni

Rozhovor s Išou #73 - Slovieni

Čítať viac

Dnešné živé rozprávanie s Išou o Venédoch, Slovienoch a Gótoch. Rassénii a hunskom štáte

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
Rozpad Ruskolane

Rozhovor s Išou #72 - Rozpad Ruskolane

Čítať viac

Rozpad Ruskolane a súvisiace deje
Časová os zmarených vzostupov a porovnanie s dejmi popísanými v predchádzajúcich reláciách
V čom je súčasný SAC iný ako tie predchádzajúce?

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Wanted Dead or Dead
Grécko - perzská vojna

Rozhovor s Išou #71 - Grécko - perzská vojna

Čítať viac

Ruskolaň a Skýtia - ubránenie pred dobyvačnými nájazdníkmi
Ako spolu súvisia masaker v Perzii a sviatok Purim, veselenie a radovánky

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
Venédi a Kelti

Rozhovor s Išou #70 - Venédi a Kelti

Čítať viac

Dnes o seminári v Banskej Bystrici a ďalších otázkach poslucháčov
Venédia, Ruskolaň a Peržania - ako sa dobývalo, ľstivo víťazilo, ale aj pomstil. . .

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Chemtrails
Ruskolaň a Asýria

Rozhovor s Išou #69 - Ruskolaň a Asýria

Čítať viac

Dnes sme si s Išou rozprávali o ďalšej infiltrácii a likvidácii pôvodného národa Ruskolane a Asýrie