Slovanský smen na Valašsku - Slovanský védizmus v Dŕžave

Čím se riadili naši Predkovia? V čom sa doplňujú Slovansko-Árijské a Indické Védy? Vysvetlenie trojitosti: Materializmus - Idealizmus - Mystika.
Pojem slovania, védizmus, rodobožie, duchovný svet slovanov, judžizmus
Piaďový systém a zlatý rez, kalendár a energetický systém, Kony
Slovanský odev a oblečenie, vlasy
Otázky - piaďový systém, výchova detí, mágia, skromná predpoveď blízkej budúcnosti