Starnutie je prežitok #20 - Kmeňové bunky

Kto lieči Vaše telo? Kto je za jeho zdravie zodpovedný? My určujeme, ako na tom budeme! Petr Václav o celostnom prístupe pri odkyslovaní a uzdravovania.
Kedy a na čo slúži kmeňové bunky?
Akadémie vied ČR búši na poplach - 93% skúmaných vzoriek podzemných vôd obsahuje nebezpečné jedy z pestovania - výroby produktov na našich poliach! Doznáva to aj vládne uznesenie - pitná voda je len názov
Pijeme chemický koktail a ešte si za to platíme nehorázne vodné!