Vladimír Laubert Tartaria Staroruský jazyk Azov Knihy Dŕžava
Staroslovienska bukvica

Staroruský jazyk Azov - Staroslovienska bukvica

Čítať viac

Kniha umožňuje pochopiť ako boli tvorené slová a vyložiť si ich pôvodný význam čítaním Obrazov

Андрей Ивашко ( Andrej Ivaško ) Staroruský jazyk Azov Slovan Véd
Staroslovienska bukvica

Staroruský jazyk Azov - Staroslovienska bukvica

Čítať viac

Seminár Andreja o Bukvici

Андрей Ивашко ( Andrej Ivaško ) Staroruský jazyk Azov Slovan Véd

Staroruský jazyk Azov - Staroruský jazyk Azov

Čítať viac

Vladimír Laubert Tartaria Staroruský jazyk Azov
Staroslovienska Bukvica

Staroruský jazyk Azov - Staroslovienska Bukvica

Čítať viac

Poznanie nášho prastarého jazyka a prastarej literatúry našej Vlasti je možné jedine pri poznaní dejín a kultúry Slovanského národa