Mojmír Mišun Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Atlantída
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Dejiny Slovanov, pád Atlantídy, Občiny, Snem

Čítať viac

Vladimír Laubert Zdeněk Říha Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Slovanská symbolika

Čítať viac

Mojmír Mišun Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Slovan
Slovania a ich sviatky včera a dnes

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Slovania a ich sviatky včera a dnes

Čítať viac

Rozprávanie o sviatkoch a udalostí s nimi spojenými v minulosti i súčasnosti.
Slnovrat ako hlavný a pôvodný sviatok. Návrat slnka do života ľudí, zvierat a rastlín. Kračun, Kolada, Oseň a mnohé ďalšie.
Zhodnotenie stavu slovanských občín na slovensku a čechách.

Mojmír Mišun Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Slovan
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Slovania – Otázky a odpovede

Čítať viac

Koho dnes môžeme považovať za slovana
Genetická obnova slovanstva
Ochrana pôdy a genetiky

Petr Václav Synek Mojmír Mišun Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Zápovede

Čítať viac

Petr Václav Synek Mojmír Mišun Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Dŕžava
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu

Čítať viac

Slovansko-árijská védy a súčasný systém, dŕžava a rodový systém

Mojmír Mišun Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Dŕžava Slovan
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Slovanský snem, občiny, Slovania

Čítať viac

Smerovanie k dŕžave ako proces navrátenia sa k rodovej kultúre a obrana voči agresívnemu západu

Mojmír Mišun Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Slovan
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Prečo sa navrátiť ku Slovanstvu?

Čítať viac

Kopné právo vs. zastupiteľská demokracia
Zakon sudnyj ľjudem (Soudní zákoník pro lid - sepsán kolem roku 863)
Remeslá a malé podnikanie
Slovanská kultúra a peňažný otrocký systém
Staroslovanské védy

Mojmír Mišun Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Slovan
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Občiny, voľby a spoločnosť Slovanov

Čítať viac

Slovanský svet proti západnému parazitickému systému
Zjednocovanie slovanského sveta
Kopné právo a slovanský snem
Všeslovanský snem v Rusku

Mojmír Mišun Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu Slovan
 

Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Budúcnosť Slovanov II

Čítať viac

Kopné právo a slovanský snem, systém spravovania občín a rodov