Súčasná spoločnosť z Védskeho pohľadu - Slovania a ich sviatky včera a dnes

Rozprávanie o sviatkoch a udalostí s nimi spojenými v minulosti i súčasnosti.
Slnovrat ako hlavný a pôvodný sviatok. Návrat slnka do života ľudí, zvierat a rastlín. Kračun, Kolada, Oseň a mnohé ďalšie.
Zhodnotenie stavu slovanských občín na slovensku a čechách.