Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Základné mystériá sveta

Synergeticum #83 - Základné mystériá sveta

Čítať viac

Je uctievanie chtonickej knihy cesta možného prebudenia?
Upísal dušu diablovi - biblickí stracenci, zmysel biblickej tradície
Bhaga - ten ktorý rodeľuje bohatstvo na všetky strany

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Základné mystériá sveta

Synergeticum #81 - Základné mystériá sveta

Čítať viac

Čo je monoteizmus
Otázka stvorenia

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Základné mystériá sveta

Synergeticum #79 - Základné mystériá sveta

Čítať viac

Jazyk je voľba služby svetlej či temnej strany
Manuov zákonník, kam vedie Atlantské myslenie
Obecno - obecné dobro

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Globálna stratégia autority

Synergeticum #77 - Globálna stratégia autority

Čítať viac

Pokračovanie v popise globálnej stratégie autority
Uctievanie chtonického kultu zeme vs kult svetla - vykresávania sómy

Slobodný vysielač ( SV ) Jan Kozák Synergeticum
Védická filozofia a kresťanstvo

Synergeticum #74 - Védická filozofia a kresťanstvo

Čítať viac

O prienikoch medzi gnostickým kresťanstvom a židokresťanstvom

Jan Kozák Slobodný vysielač ( SV ) Synergeticum
Védická filozofia a kresťanstvo

Synergeticum #71 - Védická filozofia a kresťanstvo

Čítať viac

Zamyslíme sa nad gnostickými koreňmi kresťanstva..
Nad dôležitosťou dogiem v židokresťanstve..
Či je Kristus všepretupujúca Božská sila, alebo osoba..
Do akej miery treba lipnúť na Biblii a podobne…

Jan Kozák Slobodný vysielač ( SV ) Synergeticum
Predstava ideálneho sveta gnostika

Synergeticum #69 - Predstava ideálneho sveta gnostika

Čítať viac

Dlhá kritika chtonizmu a súčasného sveta
Slniečkársky nacizmus

Jan Kozák Slobodný vysielač ( SV ) Synergeticum
Predstava ideálneho sveta gnostika

Synergeticum #67 - Predstava ideálneho sveta gnostika

Čítať viac

Nebudeme čerpať múdrosť s védskych či gnostických textov, ale dnes nám pán Kozák vykreslí svoju predstavu ideálneho sveta, bez ohľadu kde dnes sme a či si vieme predstaviť ako sa tam dostať

Jan Kozák Slobodný vysielač ( SV ) Synergeticum Biblia Kresťanstvo
Pokresťančovanie Európy

Synergeticum #57 - Pokresťančovanie Európy

Čítať viac

Prechod z rodovej spoločnosti na spoločnosť feudálnu, založenú na Rímskom práve
Demjurgos ako Jahve, židokresťanský kult zeme
Prečo sa písmo nepísalo, Bhaga a ženské lono
Rod Merovejcov a začiatok kristianizácie, Kristianova nadácia

Slobodný vysielač ( SV ) Synergeticum
Licencie a autorské práva

Synergeticum #56 - Licencie a autorské práva

Čítať viac

Michal Mauser a Vlastimil Švec