V prvej línii - Slovanstvo a svet budúcnosti

Útok na dielo Štúr - Slovanstov a svet budúcnosti
Štúr v Srbsku a Chorvátsku, Odkaz Štúra aj v súčasnosti, Povstanie vedené Štúrom, téma panslavizmu
Pansofia a budúcnosť slovanstva, dub a lipa ako symbol slovanstva
150. všeslovanský zjazd / snem v Rusku
Pravda menom Srebrenica, Pravda menom Katynský les
Vladimír Mečiar, denník sme a jeho zavádzanie, pohľad na súčasnosť slovanstva