Volanie lesa #21 - TANAP

Čriepky z historie Tanapu – ako a za akých spoločenských podmienok vznikol TANAP
Aktuálny stav v oblasti zonácie Tanapu – viac ako 20 ročný neriešený problém bez konca
Súkromní vlastníci lesa – alebo nesvojprávni pozorovatelia tragického bezzásahového experimentu s ich majetkom ?