Jaroslav Grünwald Základy duchovnej praxe
Panické ataky - Strachy 2

Základy duchovnej praxe #20 - Panické ataky - Strachy 2

Čítať viac

Fóbie

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Sebavedomie, sebaúcta

Základy duchovnej praxe #19 - Sebavedomie, sebaúcta

Čítať viac

Praktické rady a techniky ako žiť šťastný a láskyplný život

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Slobodná vôla, súťaž a dalšie

Základy duchovnej praxe #18 - Slobodná vôla, súťaž a dalšie

Čítať viac

Praktické rady a techniky ako žiť šťastný a láskyplný život

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Anima a Animus

Základy duchovnej praxe #16 - Anima a Animus

Čítať viac

Vnútorná žena a vnútorný muž

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Dedeček Tabáček

Základy duchovnej praxe #17 - Dedeček Tabáček

Čítať viac

Rozprávanie o skúsenostiach s tabakom, mapacho
Zaujímavé poznatky, potrebu jeho užívania je individuálne

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Závislosti, alkoholizmus a vzťahy

Základy duchovnej praxe #15 - Závislosti, alkoholizmus a vzťahy

Čítať viac

Príklad zbavovania sa závislosti z vlastného života ťažkého závisláka

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Práca s tieňmi a ich integrácia

Základy duchovnej praxe #14 - Práca s tieňmi a ich integrácia

Čítať viac

Čo sú naše tiene, ako na nás vplývajú a aké majú význam

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Ako dosiahnuť finančnú hojnosť

Základy duchovnej praxe #13 - Ako dosiahnuť finančnú hojnosť

Čítať viac

Rôzne zamyslenia a príklady i príhody z cesty za finančnou hojnosťou
Palo santo

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Vedomá hudba

Základy duchovnej praxe #12 - Vedomá hudba

Čítať viac

Finančný dostatok, aromaterapia

Jaroslav Grünwald Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Základy duchovnej praxe
Strach a prečo sa ho nebáť

Základy duchovnej praxe #11 - Strach a prečo sa ho nebáť

Čítať viac