Ako to bolo naozaj Preklad 48% 

Všeobecne prijatá verzia svetovej histórie bola vytvorená len v xvii storočí. Bola upravovaná až do 19. Storočia - táto verzia je nesprávna.

V ére XVII-XVIII storočia na podporu zakotvenej Skaligeriho verzie boli skoro všetky diela vydané "klasickými" gréckymi a rímskymi autormi, stredoveké kroniky a memoáre zverejnené dnes, boli vedome vytvorené.

Aktualizácia: 04.11.2017

Samostatné edície

How it was in really

15. decembra 2017  1.48 MB  How it was in really.pdf

New Chronology and Conception of the English History. England and Russia (Great Horda-Empire)

15. decembra 2017  577.82 KB  Englang and Russia -Great horda-empire-.pdf

РУСЬ И ОРДА - ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

15. decembra 2017  38.57 MB  Nosovskij. Gleb. Fomenko - Rus i Orda - Velikaja imperija srednich vekov. Moskva 2007.pdf

Knižná séria 1-4 / 6

History: Fiction or Science 1

15. decembra 2017  86.26 MB  History-FictionOrScienceByAnatolyFomenkoVol.1.pdf

History: Fiction or Science 2

15. decembra 2017  75.7 MB  History-FictionOrScienceByAnatolyFomenkoVol.2.pdf

History: Fiction or Science 3

15. decembra 2017  98.52 MB  History-FictionOrScienceByAnatolyFomenkoVol.3.pdf

History: Fiction or Science 4

15. decembra 2017  170.24 MB  History-FictionOrScienceByAnatolyFomenkoVol.4.pdf

Elektronická séria 1-22

01 The Issue with Chronology

15. decembra 2017  7.34 MB  01-The Issue with Chronology -History-Fiction or Science Book 1-.pdf

02 Astronomy vs. History

15. decembra 2017  4.12 MB  02-Astronomy vs. History -History-Fiction or Science Book 2-.pdf

03 The Apocalypse as seen by Astronomy

15. decembra 2017  7.17 MB  03-The Apocalypse as seen by Astronomy -History-Fiction or Science Book 3-.pdf

04 Dark Ages in Medieval History

15. decembra 2017  6.82 MB  04-Dark Ages in Medieval History -History-Fiction or Science Book 4-.pdf

05 The Issue with Antiquity

15. decembra 2017  5.32 MB  05-The Issue with Antiquity. -History-Fiction or Science Book 5-.pdf

06 The Issue with Troy

15. decembra 2017  6.98 MB  06-The Issue with Troy -History-Fiction or Science Book 6-.pdf

07 The Issue with Russian History

15. decembra 2017  4.38 MB  07-The Issue with Russian History -History-Fiction or Science Book 7-.pdf

08 The Horde from Pacific to Atlantic

15. decembra 2017  5.07 MB  08-The Horde from Pacific to Atlantic -History-Fiction or Science Book 8-.pdf

09 The Issue with Mongols

15. decembra 2017  9.55 MB  09-The Issue with Mongols -History-Fiction or Science Book 9-.pdf

10 The Issue with Ivan the Terrible

15. decembra 2017  2.42 MB  10-The Issue with Ivan the Terrible. -History-Fiction or Science Book 10-.pdf

11 The Issue with Tamerlane

15. decembra 2017  3.89 MB  11-The Issue with Tamerlane -History-Fiction or Science Book 11-.pdf

12 USA has Issues with Maps of 18th century

15. decembra 2017  9.32 MB  12-USA has Issues with Maps of 18th century -History-Fiction or Science Book 12-.pdf

13 The Issue with Czar_s Helmet

15. decembra 2017  5.18 MB  13-The Issue with Czar_s Helmet -History-Fiction or Science Book 13-.pdf

14 The Issue with Great Tartary

15. decembra 2017  4.87 MB  14-The Issue with Great Tartary -History-Fiction or Science Book 14-.pdf

15 The Issue with Great Britain

15. decembra 2017  7.86 MB  15-The Issue with Great Britain -History-Fiction or Science Book 15-.pdf

16 Crusades and Exoduses

15. decembra 2017  2.45 MB  16-Crusades and Exoduses -History-Fiction or Science Book 16-.pdf

17 Maps and Coins vs History

15. decembra 2017  5.89 MB  17-Maps and Coins vs History -History-Fiction or Science Book 17-.pdf

18 Swords and Mantles tell History

15. decembra 2017  4.79 MB  18-Swords and Mantles tell History -History-Fiction or Science Book 18-.pdf

19 The Testament of Peter the Great

15. decembra 2017  4.25 MB  19-The Testament of Peter the Great -History-Fiction or Science Book 19-.pdf

20 The Issue with Baptism of Russia

15. decembra 2017  9.21 MB  20-The Issue with Baptism of Russia -History-Fiction or Science Book 20-.pdf

21 The Issue with Chinese Astronomy

15. decembra 2017  2.37 MB  21-The Issue with Chinese Astronomy -History-Fiction or Science Book 21-.pdf

22 The Great Wall of China Hoax

15. decembra 2017  3.69 MB  22-The Great Wall of China Hoax -History-Fiction or Science Book 22-.pdf

Matematická analýza

Empirico-Statistical Anaylis of Narrative MAterial and its Applications to Historical Dating

15. decembra 2017  22.71 MB  EmpiricoStatisticalAnalysisByAnatolyFomenkoVol.1.pdf

Geometrical and Statistical Methods of Analysis of Star Configurations

15. decembra 2017  22.71 MB  Fomenko- Kalashnikov- Nosovsky - Dating Ptolemy-s Almagest -1993-.pdf

Videá