Slovanské oberegy a symboly

Obrázky sú vektory (formát SVG), vhodný na tlač vo vysokom rozlíšení
  Agni (oheň)

  Agni (oheň) - Агни (Огонь)

  Symbol Svätého Ohňa Obetníka a Domáceho Kozuba.
  Oberegový Symbol Vyšných Svetlých Bohov, Ochraňujúci obydlia a chrámy, ale aj Prastarú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Slovansko-Árijské Védy.

  Bodliak šťastia

  Bodliak šťastia

  Slovanský symbol zcelujúcí (priťahujúci) šťastie, úspech a blahobyt v každej životnej situácii.

  Bohodar
     ZREC

  Bohodar - Богодар

  Symbolizuje trvalú ochranu Nebeských Bohov, ktorí darujú ľuďom Prastarú Istinnú Múdrosť a Spravodlivosť.
  Tento symbol ctia obzvlášť Žreci Ochrancovia, ktorých Nebeskí Bohovia poverili brániť Najvyšší Dar - Nebeskú Múdrosť.

  Bohovník

  Bohovník - Боговник

  Zosobňuje večnú silu a ochranu človeka Svetlými Bohmi, ktorý vykročili na Púť Duchovného vývoja zdokonaľovania.
  Mandala so zobrazením tohto symbolu pomáha človeku si uvedomiť Vzájomné prenikanie a Jednotu Štyroch Prvotných elementov v našom Vesmíre.

  Bylina odoleň

  Bylina odoleň - Одолень Трава

  Tento symbol bol hlavným Oberegom na ochranu pred rôznymi chorobami.
  Ľudovo sa predpokladalo, že choroby na človeka zosielajú tiež zlé sily, ale dvojitý Ohňový znak je schopný spáliť akúkoľvek chorobu a očistiť telo a Dušu.

  Čarovrat

  Čarovrat - Чароврат

  Je Oberegovým symbolom, ktorý ochraňuje človeka alebo vec pred tým, aby boli naň navedené Čierne sily.
  Čarovrat zobrazovali vo forme Ohňového rotujúceho Kríža, lebo sa predpokladalo, že Oheň ničí temné sily a rozličné čary.

  Celebník

  Celebník

  Obereg pre oslabených a chorých ľudí, pôsobí mocnou celiteľnou silou. (Celit = zcelovať, dávať dohromady do jedného celku)

  Dažbog

  Dažbog

  Boh plodnosti, daruje splnenie želania, zdravie a ďalších prínosov.
  Od nositeľa tohto oberegu vychádza duševné teplo ako od slniečka.

  Dchata

  Dchata - Дхата

  Boží Ohňový znak, ktorý symbolizuje vnútornú štruktúru človeka.
  Dchata symbolizuje štyri základné elementy, ktoré boli darované Bohmi Tvoriteľmi, a z ktorých je stvorený každý človek Veľkej Rasy: Telo, Duša, Duch a Svedomie.

  Duchobor

  Duchobor - Духобор

  Symbolizuje prvopočiatočný, vnútorný Oheň Života.
  Tento Veľký Boží Oheň ničí v človeku všetky duševné aj telesné choroby Duše aj Ducha.
  Symbol sa nanášal na tkaninu, ktorou obaľovali chorého človeka.

  Duchovná sila

  Duchovná sila - Духовная Сила

  Symbol trvalej Premeny Ducha Človeka.
  Používal sa na zosilnenie a koncentráciu všetkých Duchovných, vnútorných Síl Človeka, ktoré sú nevyhnutné, aby človek mohol tvorivo pracovať pre blaho svojho prastarého Rodu, alebo svojho Veľkého Národa.

  Duchovná svastika
     ZREC

  Duchovná svastika - Духовная Свастика

  Najväčšej obľube sa tešila u Kudesníkov, Volchvov a Vedúnov.
  Symbolizovala Harmóniu a Jednotu Tiel, Duše, Ducha a Svedomia a aj Duchovnú Silu.
  Volchvovia používali Duchovnú Silu na riadenie Prírodných Živlov.

  Dunia

  Dunia - Дуния

  Symbol zjednotenia Pozemského a Nebeského Živého Ohňa.
  Jeho predurčenie je zachovávať Púte Trvalej Jednoty Rodu.
  Preto všetky Ohňové obetištia pre prinášanie Nekrvavých Obiet, ktoré boli prinesené na slávu Bohov a Predkov sa stavali v tvare tohto symbolu.

  Duševná svastika
     ZREC

  Duševná svastika - Душевная Свастика

  Používala sa na koncentráciu Vyšších síl Uzdravenia (Scelenia).
  Duševnú Svastiku mali právo použiť na svoj odev iba Žreci, ktorí sa dostali na vysokú úroveň Duchovno-Mravnej dokonalosti.

  Faš (plameň)

  Faš (plameň) - Фаш (Пламень)

  Symbol Obranného Ochranného Duchovného Ohňa.
  Tento Duchovný oheň očisťuje Ducha človeka od egoizmu a nízkych úmyslov.
  Je to symbol moci a Jednoty Vojenského Ducha, víťazstva Svetlých Síl Rozumu nad silami Tmy a nevedomosti.

  Garuda

  Garuda - Гаруда

  Nebeský Boží znak, ktorý symbolizuje veľkú Nebeskú Ohnivú Kolesnicu (Vajtmaru), na ktorej Boh Vyšeň putuje po Svarge Prečistej.
  Obrazne Garudu nazývajú vtákom, ktorý lieta medzi hviezdami.
  Garuda sa zobrazuje na predmetoch Kultu Boha Vyšeňa a podobných predmetoch.

  Gromovik (Hromovik)
     BOJAR

  Gromovik (Hromovik) - Громовник

  Nebeský Symbol Boha Indru, ktorý ochraňuje Nebeskú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Védy.
  Ako Obereg sa používal na vojenských zbraniach a zbroji, ale aj nad vchodmi do Skladov, aby tí, ktorí do nich vchádzali so zlými úmyslami boli zasiahnutí Hromom (infrazvukom).

  Grozovik (Búrkovik)

  Grozovik (Búrkovik) - Грозовик

  Ohnivá symbolika, za pomoci ktorej sa stáva možným riadiť Prírodné Živly Počasia.
  Používa sa aj ako Obereg, ktorý bráni pred nepohodou obydlia a chrámy Rodov Veľkej Rasy.

  Hviezda Lady Bohorodičky

  Hviezda Lady Bohorodičky - Звезда Лады-Богородицы

  Je to Symbol i Počiatok Múdrosti, ktorú nahromadili predchádzajúce generácie. Vďaka uvedomeniu si moci svojho Rodu Hviezda Rusi dá človeku dôveru a odvahu. Hviezda Lady môže byť univerzálnym oberegom pre obydlia.
  Celkovo symbolizuje Matku - Matku Ladu Bohorodičku, dávajúcu život slovanským Bohom, Matku - Zem (Matku Šíru Zem) i Matku Nebies (Matka Sva).
  Je to zložitý a celistvý obraz, ktorý pochopiť bez štúdia pôvodnej slovanskej kultúry je jednoducho nemožné.
  Použitie ako bežný domáci ornament, ktorý v oberegovej symbolike predstavuje celistvú ochranu človeka pred negatívnou (temnou) energiou.

  Hviezda Roda
     MUZ ZENA

  Hviezda Roda

  Osemcípa hviezda je staroveký symbol skladania a rozkladania Vesmíru. Alatyr je základný kameň, na ktorom odpočívajú Bohovia.
  Jednota aj mnohoobraznosť síl Najvyššieho, múdrosť Vesmíru. Oko Boha Roda, z ktorého svieti Svetlo Roda, Božia milosť, ktorú dáva všetkým.
  Symbol sa používal pre mužov aj ženy, ako jeden zo základných symbolov. Používal sa aj na ochranu na cesty.

  Inglia

  Inglia - Инглия

  Symbolizuje Prvopočiatočný Životrodiaci Boží Oheň Tvorenia, z ktorého vznikli všetky Vesmíry aj náš systém Jarily-Slnka.
  Pri použití ako Obereg Inglia symbolizuje Prvopočiatočný Svet Čistoty, ktorý obraňuje Svet pred Silami Temnoty.

  Jarilo Slnko

  Jarilo Slnko

  Symbol bohatstva, plodnosti, dobrých životných podmienok, sexuálnej pomoci.
  Obereg pre úspech a šťastie.

  Jarovik

  Jarovik - Яровик

  Tento symbol sa používal ako Obereg pre uchovanie zožatej úrody a na predídenie úhynu dobytka.
  Preto ho veľmi často umiestňovali nad vchodom do sýpok, košiarov, stodôl, koniarní, maštalí, sušiarní obilia a pod.

  Jarovrat
     HOSPODAR

  Jarovrat - Яроврат

  Ohňový symbol Jaro-Boha, ktorý riadi jarné zakvitanie a všetky blahodarné podmienky počasia.
  Ľudovo sa pokladalo za povinné - ak chceli dosiahnuť dobrú úrodu - zobraziť tento symbol na poľnohospodárskych nástrojoch, napr. pluhoch, kosákoch, kosách a pod.

  Koľadník
     MUZ

  Koľadník - Колядник

  Symbol Boha Koľadu, ktorý koná na Zemi Obnovu a zmeny k lepšiemu.
  Je to symbol víťazstva Svetla nad tmou a Svetlého Dňa nad nocou.
  Okrem toho sa Koľadník používal ako mužský Obereg, ktorí dával mužom silu na tvorivú prácu a v boji s ľútym nepriateľom.

  Kolard
     MUZ ZENA

  Kolard - Колард

  Symbol Ohňového Obnovenia a Premeny.
  Tento symbol používali mladí ľudia, ktorí vstupovali do Svätého Rodinného Zväzku a očakávali príchod zdravého potomstva. Na Svadbe ženíchovi a neveste darovali ozdoby s Kalardom a Solardom.

  Kolochort

  Kolochort - Колохорт

  Symbolizuje podvojný systém ponímania sveta: neustále vzájomné pôsobenie Svetla a tmy, Života a smrti, Dobra a zla, Pravdy a krivdy, Múdrosti a hlúposti.
  Tento symbol sa používal, keď prosili Bohov o vyriešenie sporu.

  Kolovrat

  Kolovrat - Коловрат

  Symbol vychádzajúceho Jarily-Slnka, symbol večného víťazstva Svetla nad tmou a Večného Života nad smrťou.

  Farba kolovratu má tiež dôležitý význam: Ohnivá symbolizuje Znovuzrodenie, Nebeská (modrá) Obnovu, Čierna zmenu.

  Kupalo

  Kupalo - Купало

  Zobrazenie Kupalovho symbolu môžeme nájsť na ozdobách, na obradných šatách, na chrámoch a rituálnych predmetoch.
  Symbol tiež pomáha nájsť uzdravujúce a magické byliny, ktoré je možné nájsť práve v Deň Boha Kupala.

  Kvet papradia (Perúnov Kvet)

  Kvet papradia (Perúnov Kvet) - Цветок Папоротника

  Ohnivý symbol čistoty Ducha, ktorý ovláda mocné celiteľské sily. Ľudovo nazývaný Perúnov Kvet.
  Predpokladá sa, že je schopný otvárať poklady ukryté v zemi či plniť želania. V skutočnosti dáva človeku možnosť ovládnuť Duchovné Sily.

  Ladinec (Kríž Lady Bohorodičky)
     ZENA

  Ladinec (Kríž Lady Bohorodičky) - Ладинец (Крест Лады-Богородицы)

  Symbol Ľúbosti, Harmónie a Šťastia v rodine, ktorý sa ľudovo nazýval Ladinec.
  Ako Obereg ho nosili väčšinou dievčatá, aby nadobudli ochranu pred chlipnými pohľadmi. A aby sila moci Ladinca bola trvalou, tak ho vpisovali do veľkého Kola Kruhu.

  Letný symbol Dažboha

  Letný symbol Dažboha - Символ Даждьбог Летний

  Patrí k starobylým védickým slovanským symbolom Dažboha. Ochraňuje všetkých bielych ľudí nezáleží na pohlaví, veku, mieste narodenia i života. Zosobňuje slnečné svetlo a plodnosť, ktoré dávajú ľuďom silu Slnka, šťastie a leto.
  Najčastejšie sa zobrazuje na chrámoch, svetilištiach, ozdobách, oberegoch, odevoch.
  Letný symbol Dažboha pomáha splniť želanie, zosobňuje pravidlá tvorenia sveta, prispieva k zachovaniu zdravia, daruje ďalšie výhody. Každý človek od Dažboha niečo žiada, pretože on je "Boh, ktorý dáva všetko."
  Človeka nesúceho tento symbol ľahko v dave spoznáte: ide z neho Slnečné svetlo, on svieti zvnútra. Stretnúc takého človeka, ucítite zrazu duševnú úľavu, upokojí sa vám dýchanie i srdce. Pocítite, ako sa od neho šíri čisté slnečné teplo.

  Liliový kruh

  Liliový kruh

  Symbol hojnosti a blahobytu, plniaci prianie „Dom – plná čaša“.

  Makoš
     ZENA

  Makoš - Макошь

  Múdre matky vždy nosili tento symbol pri sebe, pretože vedeli o blahosklonnosti Makoš k ľuďom so silným duchom. Ale tiež si boli vedomí o neodvratnosti Osudu, ktorým Makoš vládne.
  Symbol sa nachádzal na hrudi a prackách krajčírok.

  Mara

  Mara - Марена

  Je chybou považovať Maru za symbol temnoty a smrti.
  Význam symbolu je ochraňovať silu života pred rýchlym ubúdaním. Dáva silu a pokoj unaveným a upozorňuje na nadmernú spotrebu energie. Predstavuje pokoj, zakonzervovanie, prestávku pre prípady nahromadenia síl pred bujným jarným rastom.
  Nasmerovanie na všetky 4 strany ukazuje, že tak a teraz vo všetkých stranách sveta a všetkých elementoch života je pečať pokoja a sústredenie sa dovnútra.
  Odporúča sa mysliteľom a každému, kto potrebuje prestávku a nahromadenia síl pred ďalšou náročnou aktivitou.

  Marička

  Marička - Маричка

  Nebeský symbol Božieho Svetla zostupujúceho na Midgard-Zem, t.j. Iskry Božej. Toto Svetlo ľudia z Rodov Rasy Veľkej dostávajú dňom od Jarily-Slnka a nocou od Hviezd.
  Marička sa niekedy nazýva aj "padajúca Hviezda".

  Molvinec

  Molvinec - Молвинец

  Oberegový symbol brániaci každého človeka z Rodov Veľkej Rasy od zlého, nedobrého slova, od uhranutia a Rodového prekliatia, od oklebetenia a ohovárania, utrápenia.
  Predpokladá sa, že Molvinec je veľkým Darom Boha Roda.

  Narajana

  Narajana - Нараяна

  Nebeská symbolika, ktorá vyznačuje Svetlú Nebeskú Púť ľudí z Rodov Rasy Veľkej.
  V Ingliizme Narajana symbolizuje nie iba Duchovný vývoj človeka, ale ešte aj špecifický obraz života veriaceho, jeho spôsobu chovania sa.

  Navnik

  Navnik - Навьник

  Symbolizuje Duchovné púte človeka z Rodov Veľkej Rasy po smrti na Midgard-Zemi.
  Pre každého predstaviteľa zo štyroch Rodov Veľkej Rasy sú vytvorené štyri Duchovné Púte. Vedú človeka do jeho Rodného Nebeského Sveta, t.j. tam, odkiaľ prišla na Zem jeho Duša-naiva.

  Nebeský diviak

  Nebeský diviak - Небесный Вепрь

  Znak Čertogu na Svarožom Kruhu; Symbol Boha Ochrancu Čertogu - Ramchata.
  Týmto znakom sa označuje zjednotenie Minulého a Budúceho, Zeme a Nebeskej Múdrosti.
  Ako Obereg túto symboliku používajú ľudia, ktorí vykročili na Púť Duchovného Sebazdokonaľovania.

  Nebeský kríž

  Nebeský kríž - Небесный Крест

  Symbol Nebeskej Duchovnej Sily a Sily Rodovej Jednoty.
  Používal sa ako nátelný Obereg, ktorí ochraňoval toho, kto ho nosil, darujúc mu pomoc všetkých Predkov jeho prastarého Rodu a pomoc Roda Nebeského.

  Novorodnik
     ZENA

  Novorodnik - Новородник

  Symbolizuje Nebeskú Ohňovú Silu, ktorá pomáha dosiahnuť premeny a rozmnoženie prastarého Rodu.
  Ako mocný oberegový a plodorodný symbol sa Novorodník zobrazoval v ornamentoch na ženských košeliach, súkenných sukniach a opaskoch.

  Oberežnik

  Oberežnik - Обережник

  Hviezda Inglie zjednotená so Solárnym symbolom v strede naši Predkovia pôvodne nazývali Vestnik.
  Prináša Zdravie, Šťastie a Radosť.
  Oberežnik sa považoval za prastarý symbol, ktorý Obraňuje Šťastie. Ľudovo nazývaný Matka-Gótka, t.j. Matka Gótov.

  Ohňovica
     ZENA

  Ohňovica - Огневица

  Ohňový oberegový symbol, ktorý dáva všakovakú pomoc a účinnú obranu vydatým ženám od Nebeských Bohorodičiek, pred temnými silami.
  Vyšívali ho na rukávoch, šatách, súkenných sukniach, pričom veľmi často v kombinácii s ďalšími Solárnymi a Oberegovými symbolmi.

  Ohňovik

  Ohňovik - Огневик

  Ohňový Symbol Boha Roda.
  Zobrazuje sa na Kummire Roda, na zárubniach okien a dverí, trámoch striech, okeniciach a špaletách.
  Ako Obereg ho umiestňovali na povaly a stropy.
  Dokonca aj v chráme Vasilia Blaženého v Moskve je Ohňovik umiestnený pod jednou kopulou.

  Oltárnik

  Oltárnik - Алтарник

  Nebeský Všeobecný Rodový symbol Veľkej Jednoty Svetlých Rodov, ktoré obývajú Svargu Prečistú, Čertogy a Príbytky v Javi, Slavi a Pravi.
  Tento symbol sa zobrazuje na Oltárnom kameni vedľa obetníka, na ktorý sa prinášajú Dary a Obety Rodmi Veľkej Rasy.

  Ostinec (Vestnik)

  Ostinec (Vestnik) - Остинец

  Nebeský Oberegový symbol. Ľudovo sa v bežnom živote nazýval Vestnik.
  Tento Obereg pôsobil ako obranný nielen pre ľudí z Veľkej Rasy, ale aj pre domáce zvieratá a hydinu, ako aj pre domáce poľnohospodárske náradie.

  Perúnova hviezda
     REMESELNIK BOJAR

  Perúnova hviezda

  Symbol používaný široko vo svete.
  Slovania ho používali na odevoch, vyrezávaný v miestnostiach či kolovrátkoch.
  Pretože k Perúnovi patrí blesk, tak sa považovalo vhodné ho umiestniť na vrch budovy, aby blesk odviedol.
  Okrem toho je znakom bojovníka, odvahy a smelosti.

  Archeológovia ho nachádzajú na pancieroch, prilbách, pánskych košeliach.

  Posoloň

  Posoloň - Посолонь

  Symbol zachádzajúceho, t.j. na odpočinok odchádzajúceho Jarily-Slnka. Symbol zavŕšenia Tvorivej Práce pre blaho Rodu a Veľkej Rasy; Symbol Duchovnej Pevnosti človeka a Pokoja Matky Prírody.

  Pútnik

  Pútnik

  Obereg je určený pre ľudí vydávajúci sa na ďalekú cestu, putovanie po cudzích krajinách.
  Chráni od všemožných bied a nebezpečenstva, prináša úspech.

  Radinec

  Radinec - Радинец

  Oberegový Nebeský symbol.
  Vyobrazoval sa na kolísky a postieľky, v ktorých spali novorodené deti.
  Predpokladá sa, že Radinec dáva malým deťom Radosť a spokojnosť a aj ich ochraňuje pred urieknutím, počarovaním a ponechávaním ich bez dozoru.

  Rasič

  Rasič - Расич

  Symbol mohutnosti a Jednoty Veľkej Rasy.
  Znak Inglie umiestnený do Mnohouhoľníka má štyri farby, ktoré symbolizujú farby dúhovky očí Rodov Rasy: Striebornú majú Ch'Árijci; Zelenú Da'Árijci; Nebeskú Svätorusi a Ohnivú Raséni.

  Ratiborec
     BOJAR

  Ratiborec - Ратиборец

  Ohňový symbol vojenskej Udatnosti, Mužnosti a Odvahy.
  Zobrazovali ho spravidla na vojenskej výzbroji a zbraniach, ale aj na Ratných Štandardách (vojenských zástavách a vlajkách) Kniežacích Družín.
  Predpokladá sa, že symbol Ratiborca oslepuje oči nepriateľov a núti ich bežať z bojového poľa.

  Rodomič

  Rodomič - Родимич

  Symbol Vesmírnej Sily Roda Rodiča, ktorý uchováva vo Vesmíre v Prvopočiatočnom stave Kon Nástupníckeho Poznania Múdrosti Rodov od Staroby k Mladosti, od Predkov k Potomkom.
  Symbol ako Obereg spoľahlivo uchováva Rodovú Pamäť z pokolenia na pokolenie.

  Rodovik

  Rodovik - Родовик

  Symbolizuje Svetlú Silu Roda-Prarodiča, ktorý pomáha národom Veľkej Rasy.
  Poskytuje trvalú podporu Prastarých Premúdrych Predkov, ktorí tvorivo pracujú pre blaho svojho Rodu a tvorenia a pre tvorivosť potomkov Rodov svojich.

  Rožanica
     ZENA

  Rožanica - Рожаница

  Znak je ochranný obereg pre tehotné a tie, ktoré nemôžu otehotnieť.
  Traduje sa, že znak si nemá človek vyšiť sám, ale nechať si ho od niekoho vyšiť.
  Široko je zastúpený na plátených – ručníkoch, prestieradlách a ženských pokrývkach hlavy.
  Obereg prináša spravodlivé súžitie rodičov s deťmi, harmóniu a blaho rodiny, ženám daruje šťastné materstvo.

  Rubežník

  Rubežník - Рубежник

  Symbolizuje Vesmírnu Hranicu, ktorá oddeľuje Pozemský život vo Svete Javi a posmrtný život vo Vyšších Úrovniach.
  V bežnom živote sa Rubežník zobrazoval na Vchodových Bránach do Kapíšť a Svätilíšť, čo symbolizovalo, že tieto Brány sú Hranicou, za ktorou pôsobia nie svetské zákony, ale Duchovné Kony.

  Rysič

  Rysič - Рысич

  Prastará, Oberegová, Rodová Symbolika.
  Spočiatku sa používala na stenách Kapíšť a Svätilíšť, na oltárnych kameňoch vedľa obetníkov. Neskôr začali Rasič zobrazovať na všetkých stavbách, lebo sa predpokladá, že lepší Obereg pred Temnými Silami ako Rasič neexistuje.

  Ryžik
     HOSPODAR

  Ryžik - Рыжик

  Nebeský symbol čistého Svetla pochádzajúceho od nášho Jarila-Slnka.
  Symbol Pozemskej plodnosti a dobrej, bohatej úrody.
  Tento symbol sa umiestňoval na všetko poľnohospodárske náradie. Ryžik zobrazovali nad vchodmi do sýpok, obilníc, stodôl a pod.

  Sadchana

  Sadchana - Садхана

  Solárny Kultový znak, ktorý symbolizuje snahu o úspech, dokonalosť v dosahovaní vytýčeného cieľa.
  Týmto symbolom Staroverci Označovali systémy prastarých Obradov, za pomoci ktorých sa dosahovalo spojenie s Bohmi.

  Slavec
     ZENA

  Slavec - Славец

  Nebeský Solárny symbol, obraňujúci zdravie diev a žien. Všetkým dievčatám a ženám dáva zdravie a vydatým ženám pomáha rodiť silné a zdravé deti.
  Ženy a obzvlášť devy často používali Slaves na výšivkách svojich odevov.

  Slnečný kríž
     ZREC

  Slnečný kríž - Солнечный Крест

  Symbol Duchovnej Sily Jarila-Slnka a prekvitania Rodu.
  Používal sa ako nátelný Obereg.
  Najväčšiu silu spravidla Slnečný Kríž nadeľoval Žrecom Lesa a Kmeťom, ktorí ho umiestňovali na odev, zbrane a kultové predmety.

  Solard

  Solard - Солард

  Symbol Veľkosti Plodnosti Matky Provopočiatočnej Zemi, ktorá dostáva Svetlo, Teplo a Ľúbosť od Jarily-Slnka. Symbol prekvitania zeme Predkov.
  Symbol Ohňa, ktorý dáva dostatok a prekvitanie Rodom, ktoré tvoria pre svojich potomkov na Slávu Svetlých Bohov a Premúdrych Predkov.
  Zobrazoval sa na svadobnom oblečení pre pár s Kolardom.

  Soloň

  Soloň - Солонь

  Prastarý Slnečný symbol, ochraňujúci človeka a jeho majetok pred temnými silami.
  Vyobrazoval sa spravidla na odevoch a predmetoch domáceho použitia. Veľmi často sa Soloň dával na lyžice, hrnce a iné kuchynské potreby.

  Stribožič

  Stribožič - Стрибожич

  Symbol Boha, ktorý riadi Vetry a Uragány - Striboga.
  Tento Symbol pomáha ľuďom ochraňovať svoje príbytky a polia pred nepohodou. Námorníkom a rybárom dával pokojnú morskú hladinu.
  Vidiečania stavali vrtuľky podobné Stribožiču, aby mlyny nezastali.

  Strom života

  Strom života

  Pomáha všetkým začiatkom, dáva silu pre rast telesný i duchovný.

  Suasti

  Suasti - Суасти

  Symbol pohybu, kolobehu Života na Zemi a rotácie Midgard-Zeme.
  Symbol štyroch svetových strán a štyroch severných riek, ktoré rozdeľovali prastarú Svätú Daáriu na štyri oblasti alebo krajiny, v ktorých spočiatku žili štyri Rody Veľkej Rasy.

  Svadcha

  Svadcha - Свадха

  Nebeský Ohňový symbol, ktorý sa vyobrazuje na stenách kamenného obetníka, v ktorom horí večný Živý Oheň na počesť všetkých Nebeských Bohov.
  Svadcha je Ohňovým kľúčom, ktorý odkrýva Nebeské Brány, aby Bohovia mohli dostať Dary, ktoré im boli prinesené.

  Svadobník

  Svadobník - Свадебник

  Najsilnejší rodinný Obereg, ktorý symbolizuje spojenie dvoch Rodov.
  Zliatie dvoch Živelných Svastičných systémov (Tela, Duše, Ducha a Svedomia) do nového, Jediného Životného Systému, kde sa Mužský (Ohňový) princíp zjednocuje so ženským (Vodným).

  Svaor

  Svaor - Сваор

  Symbolizuje nekonečný, nepretržitý Nebeský Pohyb, ktorý sa nazýva Svaga a Večný Kolobeh Životných Síl Vesmíru.
  Predpokladá sa, že ak sa Svaor zobrazí na predmetoch dennej potreby, tak v obydlí nastane dostatok a Štastie.

  Svaor-Slnkovrat

  Svaor-Slnkovrat - Сваор-Солнцеврат

  Symbolizuje trvalý pohyb Jarila-Slnka po Oblohe.
  Použitie tohto symbolu znamenalo, že človeku ide o Čisté Úmysly a Činy, Šľachetnosť a Svetlo Duchovného Osvietenia.

  Svarga

  Svarga - Сварга

  Symbol Nebeskej Púte a Duchovného Výstupu cez mnohé harmonické Svety Duchovného Zdokonaľovania, cez mnohorozmerné Priestory a Reálnosti rozpoložené pozdĺž Zlatej Púte smerom ku konečnému bodu putovania Duše, ktorá sa nazýva Svet Pravi.

  Svarožič

  Svarožič - Сварожич

  Symbol Nebeskej Sily Boha Svaroga, ktorý uchováva v prvobytnom stave rozmanitosť obrazov foriem Života vo Vesmíre.
  Symbol, ktorý ochraňuje rôzne existujúce Rozumné formy života pred Duševnou a Duchovnou degradáciou, ako aj pred plným zničením ako Rozumného druhu.

  Svastika

  Svastika - Свастика

  Symbol večného kolobehu Vesmíru.
  Symbolizuje Najvyšší Nebeský Kon, ktorému je podriadené všetko živé.
  Tento Ohňový znak sa používal ako Obereg, ktorý ochraňoval jestvujúci Nebeský Kon a Poriadok. Od ich pevnosti a nemennosti závisel samotný Život.

  Svati

  Svati - Свати

  Nebeská symbolika, ktorá odovzdáva štrukturálny obraz nášho Rodného Hviezdneho Systému Svati, ktorá sa nazýva aj Perúnova Púť alebo Nebeský Irij.
  Červená bodka v spodnej časti jedného z ramien Hviezdneho Systému Svati symbolizuje naše Jarilo-Slnko.

  Svatka

  Svatka - Сватка

  Oberegová symbolika, ktorá sa umiestňuje na Posvätné Závery a ručníky. Posvätnými Závesmi sa zahaľujú Obetné stoly, na ktoré sa prinášajú Dary a Obety pre posvätenie. Ručníkmi so Svatkou sa obväzujú Sväté Stromy a Kummirovia.

  Svetla dar

  Svetla dar - Свята Дар

  Symbolizuje Prastarú Svätú severnú Pravlasť bielych národov - Daáriu, ktorá sa dnes nazýva Hyperborea, Arktída, Severia. Rajská zem, ktorá sa nachádzala v Severnom oceáne a zanikla následkom Prvej Potopy.

  Svetoč

  Svetoč - Светочь

  Tento symbol predstavuje spojenie dvoch veľkých Ohňových prúdov: Zemského a Božieho. Toto zjednotenie rodí Nebeský Víchor Premeny, ktorý pomáha človeku objaviť podstatu Bytia skrz Svetlo Poznania Prastarých Osnov.

  Sviatoč

  Sviatoč - Святоч

  Symbol Duchovného Výstupu a Osvietenia Veľkej Rasy.
  Tento Symbol spájal Ohnivý Kolovrat (Výstup), ktorý ide po Mnohohrane (Život človeka) zjednocujúc dovedna Boží Zlatý Kríž (Osvietenie) a Nebeský Kríž (Duchovnosť).

  Svitovit
     ZENA

  Svitovit - Свитовит

  Symbol večnej vzájomnosti medzi Zemskými Vodami a Nebeským Ohňom. Z tohto spojenia sa rodia nové čisté Duše, ktoré sa pripravujú k materializácii na Zemi v Javnom Svete.
  Tehotné ženy si vyšívali tento Obereg na sukniach a šatách, aby rodili zdravé deti.

  Symbol Rasy

  Symbol Rasy - Символ Расы

  Symbol Vesmírneho Zväzu Štyroch Veľkých Národov Árijcov a Slovanov.
  Národy Árijcov zjednocovali v jedno Rody a Kmene Da'Árijcov a Ch'Árijcov a Národy Slovanov Svätorusi a Raséni. Táto jednota Štyroch Národov sa označovala symbolom Inglie na Nebeskom priestore. Solárnu Ingliu presekáva Strieborný Meč symbolizujúci Rasu a Svedomie. Meč má ohnivú rukoväť, čo symbolizuje Čisté Úmysly a je nasmerovaný hrotom nadol, čo symbolizuje Uchovanie a Obranu Prastarej Múdrosti Veľkej Rasy pred rôznymi silami Tmy.

  Symbol Roda (Rod)

  Symbol Roda (Rod) - Символ Рода

  Božia nebeská Symbolika.
  Takýmito vyrezávanými symbolmi sa vyzdobovali Kummiri Roda a aj Oberegy, amulety a medailóniky.
  Predpokladá sa, že ak človek nosí na tele alebo odeve Symbol Roda, tak ho nedokáže premôcť žiadna sila.

  Vajga

  Vajga - Вайга

  Solárny Prírodný znak, ktorým zosobňujeme Bohyňu Taru. Táto Múdra Bohyňa ochraňuje štyri Vyššie Duchovné Púte, po ktorých sa uberá človek. Ale tieto Púte sú otvorené aj štyrom Veľkým Vetrom, ktoré sa snažia zabrániť človeku dosiahnuť svoj cieľ.

  Valkiria
     BOJAR ZREC

  Valkiria - Валькирия

  Prastarý Obereg ochraňujúci Múdrosť, Spravodlivosť, Šľachetnosť a Česť.
  Tento znak mimoriadne ctia vojaci, ktorí obraňujú Rodnú zem, svoj Prastarý Rod a Starú Vieru. Ako ochranný symbol ho používali Žreci na uchovanie Svätých Véd.

  Slovo Val-k-Irij-a môžeme vysvetliť takto: Val - vyvýšenina, k - k, Irij - slovanský nebeský sad (raj). Teda dohromady Smerovánie k nebeskému raju, preto bol cenený vojakmi, ktorí do Irije idú, pokiaľ padnú v boji pri obrane Rodné zeme.

  Vedaman

  Vedaman - Ведаман

  Symbol Žreca Ochrancu, ktorý chráni Prastarú Múdrosť Rodov Rasy Veľkej, lebo v tejto Múdrosti sú uchované Tradície Občín, Kultúra vzájomných vzťahov, Pamäť o Predkoch a Bohoch Ochrancoch Rodov.

  Vedara

  Vedara - Ведара

  Symbol Žreca Ochrancu Prastarej Viery Prvopredkov (nazýva sa Kapen Ingling), ktorý uchováva Svätú Prastarú Múdrosť Bohov.
  Tento symbol pomáha poznať a použiť prastaré poznanie pre blaho a Prekvitanie Rodov a Prastarej Viery Prvopredkov.

  Veles

  Veles

  Pomáha v obchodovaní, zabezpečuje dostatok, blahobyt, daruje rozhodnosť, odolnosť a inšpiráciu.

  Velesovik

  Velesovik - Велесовик

  Nebeská symbolika, ktorá sa používala ako Obranný Obereg.
  Predpokladá sa, že umožňuje obrániť milovaného človeka pred Prírodným nešťastím a vôbec akýmkoľvek nešťastím, keď sa milovaný človek nachádza ďaleko od obydlia, na love alebo na rybačke.

  Všeslavec

  Všeslavec - Всеславец

  Ohňový Oberegový symbol ochraňujúci obilnice a sýpky pred požiarmi a Rodinné Zväzky pred plameňmi sporov a nesúladu. Prastaré Rody pred spormi a vzájomnými hádkami.
  Predpokladá sa, že symbol Všeslavca privádza všetky Rody ku Harmónii a spoločnej Sláve.

  Zajačik
     ZENA

  Zajačik - Зайчик

  Slnečný symbol charakterizujúci obnovenie v Živle Rodu.
  Predpokladalo sa, že ak svoju ženu v čase tehotenstve opáše muž opaskom so znakom Zajačika, tak bude rodiť iba chlapcov, pokračovateľov Rodu.

  Zdroj

  Zdroj - Исток

  Symbolizuje Prvopočiatočnú Pravlasť človečenskej Duše.
  Nebeské Čertogy Bohyne Dživy, kde prichádzajú na Boží Svet nematerializované ľudské Duše. Po ustanovení na Zlatú Púť Duchovného vývoja Duša odchádza na Zem.

  Znič

  Znič - Знич

  Symbolizuje Ohnivého Nebeského Boha, ktorý ochraňuje Svätý, neuhasiteľný Živý Oheň, ktorý ctia vo všetkých prastarých Rodoch Pravoslávnych Starovercov Inglingov ako Večný, nevyčerpateľný Zdroj Života.

0