Absolútne neuveriteľné #55 - Kvality a obmedzenia života

Kvalita - Vďačnosť
Obmedzujúce presvedčenia
Negatívne myšlienky a slová
Rýchle vzdávanie
Studená plazma a regenerácia
Čo s mŕtvym telom
David Vaughan Icke
Ako rozpoznať svoju podstatu
Budha
Kde je váš poklad, bude aj vaše srdce
Epigenetický kód Česka po prehre na Bielej Hore
Blue Avian

Rezonancia 2022 - Tekuté svetlo *2

Učenie ulema
Učenie Ulema a energetický vzostup
Filadelfský experiment a časové línie a 20 ročný cyklus, studená vojna, irak
Anunnaki a kríženie
Titán
Rok 2022 a energetické obrazce
Mandelbrotova množina a Budha
Pyramídy a vnímanie človeka
Učenie ulema
Rezonancia Zeme a energetické miesta
Pyramídy
Ľudská DNA
raymond bernard