Rozhovor s Išou #41 - Misia Amenti

Čo je Amenti? Doslovný návod, alebo pomôcka? Ako vzniklo a na aký účel bolo určené. Ako s ním pracovať a do akej miery byť samostatnou bytosťou.
Kam spejeme? Stretli ste, alebo chcete sa stať Vedomou bytosťou?
Záchranná misia Amenti a súčasnosť
Aktivácia katara mriežky a čakry
Vedomá bytosť
Aktivácia a oprava vlákien DNK

Aktuálne energie - Otvorenosť čakier a ich sektory

Na tému čakier a ich otvorenosti som dostal zaujímavé informácie, ktoré ma zaujali a do určitej miery aj mne objasnili niektoré nejasnosti až by som povedal zdanlivé rozpory, ktoré sa javili v okruhu otázok spojených s otvorenosťou čakier. Určitú rozpornosť som okrem iného vnímal v tom, že niektorí ľudia zmeranú otvorenosť čakier pomerne vysokú a tiež som to tak vnímal, ale napriek tomu som pre nich dostával informácie o tom, že by na tejto čakre mali pracovať. Dokonca aj ľudia, u ktorých som to takto cítil, to tiež často cítili podobne. Samozrejme tu vždy zostáva otázka presnosti merania čakier, ale vychádzam z prípadov, ktoré sa mi zdali z pohľadu nameraných hodnôt pomerne pravdepodobné a zodpovedajúce môjmu nacíteniu danej bytosti.