Slovieni Dŕžava
Európa bola slovanskou krajinou pred 300 rokmi

Európa bola slovanskou krajinou pred 300 rokmi

Čítať viac

Fakty, ktoré oficiálni historici nemôžu napadnúť

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín Dŕžava Obri Solárny pulz 2018 - 2022
Misia Slovanov

Slovanstvo z pohľadu dejín #2 - Misia Slovanov

Čítať viac

Cestovanie na Mars a Mesiac, Imunita pred krivdou a klamaním, Radomír, Bezdrôtová energetika, Vimana a vzduchoplavectvo, Mentálna komunikácia, Ničenie Slavjanských technológií, Majdan 1812
Úvod do Svetoponímania a svetonázor, Judžismus - Asgardskej duchovnej učilišťa, Otváranie pravej hemisféry a vplyv spevu - Výstup zo Systému

Jaks Michal Zelensky ( Vedagor ) Dŕžava
Spôsoby kalendárnych zápisov Slavianov

Spôsoby kalendárnych zápisov Slavianov

Čítať viac

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Dŕžava
Zlatý vek ľudstva

Rozhovor s Išou #74 - Zlatý vek ľudstva

Čítať viac

Ako je to so "Zlatým vekom ľudstva" a ďalšími "pozitívnymi" správami
Dokončenie tému z minula o Húnoch
LGBT a iná dravčie zverstvá v úlohe plánovaného rozklade pôvodného genofondu civilizácie Ľudí

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Dŕžava
Vzostup a pád Čínskeho impéria

Rozhovor s Išou #65 - Vzostup a pád Čínskeho impéria

Čítať viac

Súperenie a likvidácia pôvodných zmysluplných sociálnych štruktúr riadenia spoločnosti
Zrkadlenie scenárov do súčasnosti

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Dŕžava Kresťanstvo
Rozpad RusoÁrijcov

Rozhovor s Išou #64 - Rozpad RusoÁrijcov

Čítať viac

Rozpadajúce sa rusoárijský svet v rozprávaní Išou

Jaks Dŕžava
Chorovody sveta

Chorovody sveta

Čítať viac

Maximálny repost - je načase vrátiť ruskú kultúru mládeži

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Dŕžava
Židovská otázka

Rozhovor s Išou #59 - Židovská otázka

Čítať viac

Dokončenie témy putovanie slovanských kmeňov a vznik nových štátov
Zorientovanie v židovskej otázke
Kto vládne tomuto svetu a kto si špiní svoje ruky. . .

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Dŕžava Kresťanstvo
Slovania - Dŕžava

Rozhovor s Išou #52 - Slovania - Dŕžava

Čítať viac

O našich slovanských predkoch
Ako žili v rodovom usporiadaní, ako fungovala Dŕžava a správa spoločnosti, čo je stať a organizovanie moci a vlády nad druhými
Veľké omyly organizátorov návratu ku slovanským koreňom

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Slovieni Dŕžava
Slovania - Dŕžava

Rozhovor s Išou #51 - Slovania - Dŕžava

Čítať viac

Zastavenie u stretnutie poslucháčov SV a zástupcov štúdia Midgard v Banskej Bystrici
Ďalšie informácie o dejinách Slovanov - ako sa žilo v pospolitosti rodov vo Skufech a dŕžavách