Rozhovor s Išou #65 - Vzostup a pád Čínskeho impéria

Súperenie a likvidácia pôvodných zmysluplných sociálnych štruktúr riadenia spoločnosti
Zrkadlenie scenárov do súčasnosti
Vzostup Číny, zavádzanie krvavých obetí
Egypt - žrecké zriadenie, Babylon, židovské ovplyvňovanie slovanov
Transformácia RusoÁrijskej spoločnosti
Aktuálne rôzne veci v súčasnosti

Rozhovor s Išou #52 - Slovania - Dŕžava

O našich slovanských predkoch
Ako žili v rodovom usporiadaní, ako fungovala Dŕžava a správa spoločnosti, čo je stať a organizovanie moci a vlády nad druhými
Veľké omyly organizátorov návratu ku slovanským koreňom
Dŕžava - zriadenie, rozpad, kopné právo
Hľadáme slovanské korene?
štát, žydovský Pavol, vznik kresťanstva