Rozhovor s Išou #36 - Duchovné pozadie mníchovskej zrady

Duchovné pozadie udalostí, ktoré vyvrcholili mníchovskou zradou. Prečo sme boli obetovaní? Čo v skutočnosti boli rozhľadne v pohraničí? Prečo sa nacistická hydra nakoniec zrútila?
Duchovný význam českej kotliny, prípravy ochranného pásma
Hitler a jeho okultizmus, Ahnenerbe - odkaz predkov
Česká obranná línia
Sny z vojnového obdobia, transplantácie, pitná voda, ako zistiť vlastný inkarnačný plán

História naruby #4 - Židovská genocída židov

Židovská genecída židov, atentát na Heindricha
Kedy a kde zomrel Hitler
Petrochemický priemysel a plánovanie rozdeľovania povojnového sveta, Marshallov plán
Slifenov plán - zničenie a ovládnutie Ruska a východnej európy, Štefánik vs Masaryk, svet po vojne
praktiky židovských slobodomurárov