Absolutne neuveriteľné #73 - Dávné civilizácie - Atlantída

veľký slnečný záblesk
Chaos v ľudskej civilizácii
Civilizácie - Hyperborejská, Atlantská, Lemurská, Agárta a Rámova ríša
Atlantída
Atlantída - Preadamiti a Zrod skazy
Atlantída - Preadamiti a dnešok
Galaxia Androméda
Bitka v Antarktíde - 11.1.2017
Poloha starých civilizácií - Atlantída, Rámova ríša, ...
Globálny mocenský systém a Argentum astrum

Keď sa preživší Atlanťania a Hyperboreánci prebudia #24 - Atlantis Hyperborea artefakty

Atlantis Hyperborea artefakty, Tisulská Princezná, Sibírske megality, Tsarichina
Rozprava o Hyperborei, nedávna potopa, Megality po celom svete
Púšte - Nová Čara v Rusku
Bombardovania zeme, Katerinaburg, Arkaim
Pohľad na medicínu, DNA po celom svete
Starodávne artefakty, Tisulská princezná
Otázky ohľadom precesie rovnodenností

Keď sa preživší Atlanťania a Hyperboreánci prebudia - Kto zničil ríšu prežitých?

Prvý diel série neobvyklého pohľadu a zakázanej histórie, o starých rukopisoch, vykopávkách, stavbách a predevšetkým o bývalej, celosvetovej kultúre potomkov Atlanťanov a Hyperborejcov, zničené "kýmsi" a zastrené činnosťou svatej cirkve katolickej počas 15. - 18. storočia, v ktorej pokračuje súčasná, akademická história.
Úvod do seriálu
Tokyo a historické budovy europského štýlu
Cárske helmy s arabskými nápismy
Pomätená história jezuitov a Joseph Justus Scaliger