Zánik Minojskej civilizácie

Ani jedna vzorka neobsahoval sekvencie typické pre pravekých obyvateľov severnej Afriky, ale že sa naopak zhodujú s mitochondriálnou dedičnou informáciou ľudí žijúcich v mladšej dobe kamennej a v dobe bronzovej v Európe