Kráľovstvo Slovanov - Mauro Orbini

Kniha Kráľovstvo Slovanov je dlho očakávaný preklad diela Maura Orbiniho (súčasťou tohto diela je aj kniha Letopis popa Dukljanina), o ktorom sa diskutuje na Slovensku už niekoľko rokov. Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk preklad Ratka Sudeckého, rodáka z chorvátskeho Iloku. Nami predkladaná kniha Kráľovstvo Slovanov je zložená z troch historických diel.

Slovansko-Árijké védy - Potvrdenie Knihy Svetla - Slovanské svetoponímanie *4

Prvá kniha cyklu Slovansko-Árijských Véd
Kniha Svetla opisuje vznik a vývoj našej Galaxie, stavbu Vesmíru, klasifikuje rozmernosti jednotlivých Vesmírov na harmonickej Púti Duchovného vývoja – Svarge – paralelné Vesmíry, galaktické vojny a mnoho ďalšieho.
Druhá kniha Kultúry a Tradícií našich Predkov, prvá kniha Slovansko-Árijských Véd. Preklad z ruského originálu.
Štvrtý diel cyklu Slovansko-Árijských Véd prináša základy našej Kultúry v zmysle tradícií. Z určitého uhla pohľadu by sa mohlo zdať, že táto kniha tu mala byť prvá – ale my ich prinášame principiálne v takom poradí, ako boli pôvodne zoradené v Rusku.

Velesova kniha

A.I. Asov, Staroruské védy

Velesova kniha je Svätým písmom Slovanov. Vyrezali do bukových dosiek novgorodskými veľkňazovi v 9. storočí nášho letopočtu a je venovaná bohu Veles. Jej text sa radí k najstaršej európskej tradícii, ale má veľa spoločného s indickými Veda a staroíránskou Avesta.
Táto prvá kritická edícia, obsahujúca kompletnú runové pramene, preklad aj podrobné poznámky bola doplnená usporiadateľom A. I. Ásovia o doslov.