Vlákna Stvorenia a Vesmírne zákony

Jaromír Schmidt a jeho náhľad na Vesmírne a Božie zákony, stvorenie sveta, matrix a duchovný vývoj. Vlákna stvorenia ukazujú nový pohľad a pochopenie zmyslu života.