Rozhovor s Išou #6 - Základné poslanie ľudstva

Kristus a jeho pokrvná línia, Luxemburgovci, Kapetovci, Meluzína, hybridi a mimozemský mutanti
Hromadné meditácie, manipulácia a temné bytosti
Zrušenie krstu
Slobodná vôla a inkarnačný plán, upísanie zmluvy s bratmi Kumara
Naše vyššie Ja
Misia Amenty 1 a 2
Zídenie duše z cesty, zradenie duchovného rodu