Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #27 - Lexikón - Krvavý meč ježišov

Ďalšia dávka čítania a komentárov z knihy Jána Dudáš Lexikon
Čo nám priniesla cirkev krvavým mečom cyrilometodejským?
Koľko ste museli zaplatiť Inkvizítorovi za upálenie, sťatie alebo "len" neľudské mučenie?
Pápežská sodoma
Cirkevný spôsob vzdelávania, inkvizícia
Privlastnenie Ameriky a vyvražďovanie indiánov, ovládanie Európy, Ján Hus, Martin Luther, opus dei

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #26 - Lexikón - Mníšstvo a despodesiatky

Ďalšia dávka čítania a komentárov z knihy Jána Dudáš Lexikon
Latinka do liturgie, mníšstvo, prostitúcia
Rímske právo a kresťanský despotizmus
Dikretálie - falšovanie dokumentov, cirkevné desiatky
Cirkevná autorita, ovládnutie cirkvi západom
Celibát, križiaci

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #25 - Lexikón - Kresťanstvo

Ďalšia dávka čítania a komentárov z knihy Jána Dudáš Lexikon
Kresťanstvo - pre otrokov a chudobných
Biblické knihy, vulgáta, judášovo evanjelium, rovnodennosť
Kresťanské prenasledovanie nekresťanov, gnostizmus
Cirkevné praktiky