Na Marse je život *2

Kontroverzia s falšovaním záberov na Devon Island
História Marsu podľa archívov CIA
John Brandenburg: atómová vojna
Dôkaz o prítomnosti mikróbov
Tváre na Marse
Pyramídy
"Vodné" plochy
Stromy
Zvyšky stavieb, opevnenia
Kostrové pozostatky
Vraky UFO
Technici opravujúci Rovery
Cestovanie na Mars
Elon Musk: atómová atmosféra
Mikróby PATHFINDER test
John Brandenburg: atómová vojna
Dôkaz o prítomnosti mikróbov (NASA test)
Ďalší pyramídy
"Vodné" plochy
stromy
Zvyšky stavieb, opevnenia
Kostrové pozostatky
vraky UFO
Technici opravujúci Rovery
Cestovanie na Mars
Elon Musk: atómová atmosféra
Kaňon väčší ako Grant Canyon
Phobos a Deimos