Slobodný vysielač ( SV ) Ivan Lulják Vzdelávanie pre dospelých
Mníchovský diktát v 1938

Vzdelávanie pre dospelých #174 - Mníchovský diktát v 1938

Čítať viac

Mali sme sa brániť proti Nemecku ?

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #229 - UŽUM, vedomie Teoverza

Čítať viac

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #225 - Morfogenetické pole, morfická rezonancia

Čítať viac

Osobné morfogenetické pole

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť - Úrovne a roviny poznania, uhly pohľadu

Čítať viac

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť - Hra na vývoj ako súčasť Matrixu vyššej úrovne

Čítať viac

O domácich zvieratkách

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť - Pojmy, dojmy a rozdielne názory

Čítať viac

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť - Konflikty na úrovni jemnohmotných svetov, liečenie energiou

Čítať viac

Miroslav Zelenka Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť - Pravdepodobná varianta reinkarnácie spoločnosti

Čítať viac