Okom boha Hora *10

Kto pozná védy, poznatky v tomto seriály mu budú podobné.
10-dielny dokumentárny seriál o nových revolučných predstavách vývoja starovekého Egypta v oblasti filozofie a technológie. Je predpoklad, že starovekí Egypťania boli v niektorých vedeckých poznatkoch ďalej, ako sme my dnes.