Nové dôkazy od prehistorických moderných civilizácií po súčasnosť *3

Prehistorická doba, ľudské DNA a anunnaki, Mars a artefakty, Egypt a pyramídy, sfynga, Gobekli Tepe, Kto sú naši bohovia, Puma Punku, Lebky z Paracasu
Po celej našej planéte sa nachádzajú geologicky veľmi staré artefakty (rády miliónov rokov), ktoré potvrdzujú existenciu nám nepoznanej civilizácie. Tá mala vo zvyku budovať podzemné jaskynné komplexy, v ktorých zjavne dokázalo žiť milióny obyvateľov neznámeho možná humanoidného druhu.
Hoci sú tieto komplexy rozmiestnené na niekoľkých lokalitách, zdá sa, že sú navzájom prepojené a že určite ich bude existovať oveľa viac než sme sa doteraz oficiálnou cestou dozvedeli alebo ich vôbec objavili.
Ich charakteristickými črtami sú: dokonalá akustika, monolitické stavby, neznáma technológia razenia tunelov.
Petra - Jordánsko, sošky vesmírnych cestovateľov, Mahabhárata, Mohendžodáro
Atómové bombardovanie a UFO, Eisenhower a vojensko-priemyselný komplex
Vesmírny program Apollo a Mesiac, pyramídy, Misia Clementine
Exopolitika, Steven M. Greer, Kruhy v oblií Crabwood, vojna o kolektívne vedomie