Megality po celej Európe

Nepriepustné obrie megality od Sigiriyy do Francúzska a hrady "Elfov" v Bulharsku (s vozidlovými dráhami)
Po uverejnení tohto videa bolo jasné, že "rieka" kameňov nie sú ničím iným, než zrúcaninami kamenných miest alebo hradov. Viac informácií nájdete v mojich videách o výsledkoch španielskej expedície.