Ùvod, Mimozemšťania, Exopolitika, Tesla, Pohony, Múmie z Nasca

Úvod do problematiky súčasného chaosu, Exopolitika, História podľa Zacharii Sičina, utajovaná história
Philip J. Corso - The Day After Roswell a nacisti, operácia Paperclip, Nikola Tesla a voľná energia
Mimozemšťania z Nazca
Fenomén - pristátie američanov na mesiaci
Ľudská genetika ako proces hybridizácie
Nikola Tesla, Maxwelove rovnice, Mocenský systém

Absolutne neuveriteľné #53 - PARALAXA

Mimozemšťania a umenie/estetika?
Výber ľudí na kontakt
Imhotep
Nikola Tesla a jeho vízie
Semenná banka VARA?
Tibesty v Čade
Pyramída Tazumal v Brazílii
Ochrana voči psychotickým útokom
Explózia Falcon9
Lillith
Mohamedova zmluva - odmaskovanie UFO
Inkarnácie medzi rasami
Párove duše
Aký duch môže byť v ľudskom tele?
Ako odhaliť negatívne manipulácie?
Pes a človek
Rámova ríša
Sexuálne energie
Vznik negroidných rás
Asteriod v Portoriku?
Mohyla Salbyk
Tvorcovia krídel
Čo je pod Gízskou plošinou
Vznik novej svetovej mocnosti
Osud ľudstva a proroci
Temný mocenský systém
Nikola Tesla a jeho diela
Zednári a Egyptské symboly
Zemetrasenie v Rumunsku Bucegi