Hovory pri víne 21

O Karlovi IV., O jeho synovi Václavovi a budovanom energeticko - riadiacim projektu. Jeroným Pražský - diplomat a mučeník. Husictvo v iných súvislostiach.

Hovory pri víne 19

Slovanstvo a vlastenectvo dnešnej doby, história Slovanov, ich migrácia a vytváranie individuálnych národov.
Vzájomné spolužitie a snahy o zjednotenie slovanských národov.