Val Slovienov *2

Naveky onemte v týchto skalách! Spite v nich dovtedy, kým vás dobrý človek nezavolá, aby ste napravili všetko, čím ste dosiaľ hrešili

Rozhovor s Išou #49 - O Slovanoch

Dobrodružstvo Daarie a vznik slovanských dŕžav
Vývoj situácie a kataklizmy Atlantídy. Prečo sa stalo toľko nepochopiteľného a kto bol tým strojcom aj vykonávateľom
Paralely medzi vtedajšími udalosťami a dneškom. poučíme sa?
Zhrnutie dejepisu Slovanov
Hyperborea, Daaria a potopa, RASA, Anti, kryštál z pekla