Hovory pri víne 21

O Karlovi IV., O jeho synovi Václavovi a budovanom energeticko - riadiacim projektu. Jeroným Pražský - diplomat a mučeník. Husictvo v iných súvislostiach.