Tartária

Kuľ-Oba - Rusko

Kul-Oba bol prvý skýtský kráľovský čln, ktorý bol vykopaný v moderných časoch. Odkryté v roku 1830, kamenná hrobka priniesla bohatstvo vzácnych artefaktov, ktoré priniesli významný verejný záujem pre skýtsky svet.