Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #27 - Lexikón - Krvavý meč ježišov

Ďalšia dávka čítania a komentárov z knihy Jána Dudáš Lexikon
Čo nám priniesla cirkev krvavým mečom cyrilometodejským?
Koľko ste museli zaplatiť Inkvizítorovi za upálenie, sťatie alebo "len" neľudské mučenie?
Pápežská sodoma
Cirkevný spôsob vzdelávania, inkvizícia
Privlastnenie Ameriky a vyvražďovanie indiánov, ovládanie Európy, Ján Hus, Martin Luther, opus dei

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #26 - Lexikón - Mníšstvo a despodesiatky

Ďalšia dávka čítania a komentárov z knihy Jána Dudáš Lexikon
Latinka do liturgie, mníšstvo, prostitúcia
Rímske právo a kresťanský despotizmus
Dikretálie - falšovanie dokumentov, cirkevné desiatky
Cirkevná autorita, ovládnutie cirkvi západom
Celibát, križiaci

Bůh Synergie - nová kniha o Stalinovi

Katyň - pravda a príčiny popravy poľských zajatcov
Potomkovia Chazarov v sovietskej vláde a viac o pôvode Stalina
Plán germanizácia a vyhladenie národov, dobytých nacistickým Nemeckom
Zrada generála Pavlova pri obrane Sovietskeho zväzu
Vynikajúce vodcovské vlastnosti Stalina a jeho hlboké vzdelanie
Osudy Stalinových synov počas vojny
Skutočné príčiny a rozsah ukrajinského hladomoru
Katyň
Chazari a Stalin
Fámy o Stalinovi, ukrajinský hladomor