Absolutne neuveriteľné - PARALAXA

Teória zväčšujúcej sa zeme
Nehody a neprirodzená smrť
Motýlý môž
Riadená islamská migrácia, hromadné zatýkanie v SŠA
Tvorcovia krídel - Wing makers, ACO - blank slate technológia
Archa gabrielova a mohamedova zmluva
Black goo a morgelony
Bytosti v jaskynných systémoch, prepad do iných dimenzií a času
Klonovanie ľudí, j-rod
Veľké odhalenie vesmíru - Čína, India a Rusko
Chemtrails a mikrovlné žiarenia

Absolutne neuveriteľné #27 - PARALAXA

Nesmrteľnosť duše a reinkarnácia
Umývanie nôh
Ukrižovanie krista
Nibiru, Planéta X
Archa Gabrielova
Dobro a zlo
Jedenie mäsa
Ako zistiť svoje poslanie, sila vôle
Hora Blaník, svetlonoš - lucifer
Predstavivosť
Projekt odhalenie a obdobie vzostupu, Inkarnácia zvieracieho ducha