Slávnosť na vrchu Vápnik

Slávnosť na vrchu Vápnik

Podujatie sa koná pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia našej vlasti Červenou armádou

 Slávime Slávov - Výlet na Devín

Slávime Slávov - Výlet na Devín


Výlet štúrovcov na Devín 24. apríla 1836 bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia.