Bibliotéka Slavica 2018

Výstava Čaro slovenského ornamentu
Besedy s autormi kníh
Besedy s vydavateľmi kníh