Slovanský deň na festivale Minerva

Návrat ku koreňom
Staroveké symboly a rituály
Obnova Slovanstvo v dnešnej dobe
slovanské dejiny
Slovanský svetonázor
Staroslovienská Bukvice a význam jazyka

Program Slovanského dne 08.09.:

  • 10:00 hod.: Julia Holíková – Slovanské svátky, zasvěcení a chorovody
    Původní slovanské svátky vycházely z poznání vesmírných a přírodních sil, na které se vědomý člověk dokázal napojovat. Podobnou moudrost obsahovaly zasvěcení dospělých lidí a dětí, které odpovídaly ukončení vývoje dané etapy života a postoupení do další.

  • 11:30 hod.: Petr Šteflíček – Globální oteplování
    Přednáší Mgr. Petr Šteflíček, přírodovědec, cestovatel. V přednášce popisuje osobní zkušennosti z této cesty, očitá svědectví ze setkání s duchem Altaje a místními zvyky.

  • 13:00 hod.: Vladan Kocián – Staroslovianská Bukvice – co nás spojuje s minulostí a jaké události nejspíš prošly úpravou
    Původní obrazové písmo starých Slovanů a jeho původ. Bukvice otevírá vědomí, rozšiřuje schopnost chápání vědomí a s spojuje nás s Rodem.

  • 14.30 hod.: Petr Synek – Slované v nás. Jaké máme šance pro reálný návrat k slovanským hodnotám?
    Přednáška je sondou do reality ve srovnání s představami. Analýzou faktu se lze dopracovat k návodnému postupu při realizaci obrody společnosti, nebo k predikci formy a rozsahu její destrukce.

  • 16:00 hod.: Zdeněk Říha – Bílá místa v dějinách Slovanů
    Jak je možné, že oficiální historie nezná nic o Slovanech před 6. stoletím? Byli jsme skutečně primitivové bez písma a znalostí zatímco ve stejné době Řekové psali filozofická díla a počítali aritmetiku? Nahlédněme za oponu těchto konstrukcí.?

  • 17:30 – 18:00 hod.: předpokládaný konec