Slovanský deň v Plzni

Slovanská kultúra
Slovanský deň v Plzni

V rámci festivalu Miluj svoj život prebehne v nedeľu 15.7. prednáškový cyklus Slovania dnešnej doby

9-11 Markéta Hůrková: Príbeh Matky Zeme a ľudstva naprieč časom do súčasnosti a ako s tým všetkým súvisí Slavjanství pre budúcu cestu nášho národa

11-12.30 Skutočné dejiny Slovanov - Eda, Vladan a Petr

13-14 Eduard Sabo: Rodina, základ života

14-15 Vladan Kocián: staroslovienskom bukvica, obrazové písmo pre vhľad do života

15-16 Petr Šteflíček: Nacítění tajomného Altaja

Komentáre

comments powered by Disqus