Ing. Mojmír Mišun vás prevedie pravdivými a nami zabudnutými informáciami o živote našich predkov.

Narodili sme sa do slovanského priestoru a hovoríme slovanským jazykom, a napriek tomu sú nám mnohé z našich dejín neznáme. Energeticky sme spojení s našimi Predkami a aj súčasná prozápadná orientácia súčasnej doby stavia na slovanských základoch. V genetickej pamäti máme vtlačené súzvuk s Pravdou, hľadanie po duchovnom zmysle života a harmonický život v hmotnom svete. Dá sa tento vklad včleniť do našej vnútornej túžby a poslanie duše?