Výchova detí podľa slovanskej tradície

Julia Holíková
Zoznámenie sa so slovanskou výchovou detí a ich vekovými zasväteniami, vrátane prípravy a rozvíjanie vrodených schopností detí na svoje poslanie v dospelosti.