Rozhovor s Išou - Základné poslanie človeka

Zásadné udalosti posledných 50 tis. rokov, Atlantída, babylonský masaker, misie vzostupných hovorcov. . .
Zatvorte kohútiky, ktorými prúdi energia zlu. Pozvite si do života spoľahlivého učiteľa pre duchovný rozvoj.
Atlantída, Lemúria, útok na Mars, Horovo oko - interdimenzionálny portál
15.000 rokov späť - Veľké planetárne zosieťovanie - zmena DNA a vymazanie pamäte
13.000 rokov späť - veľká časová trhlina - veľké luciferiánske uveznenie
9.500 rokov späť - útok na slovanských druidov a keltov, babylonské zmätenie jazykov, útok na mestá čistých ľudí - Sodoma a Gomora
3.500 rokov späť - ovládnutie Egypta, faraón Achnaton a jeho misia, Árijci a ich misia, skupina Ur a príchod Jehova
2.000 rokov späť až súčasnosť - príchod avatarov ježišov, kráľ Artuš, genocídy menom križiaci
Ako prispieť ku zmene